Markarbete

Vi utför olika typer av markarbeten egna maskiner. Exempel på områden vi kan hjälpa till med är:

- Plattläggning
- Murar
- Trappor
- Plantering
- Anläggning av gräsmattor
- Altaner och uteplatser
- Stensättning
- Staket