Skötsel

Vi kan erbjuda hjälp med skötsel bland annat inom följande områden:

- Häckklippning
- Rensning av rabatter
- Beskärning av träd och buskar
- Gräsklippning
- Fastighetsskötsel